Cennik

Płatność za zajęcia w formacjach zamkniętych obowiązuje do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty po wyznaczonym terminie uczestnictwo w zajęciach zostaje zawieszone.

W naszej szkole honorujemy karty Multisport i FitProfit: